Osoba prowadząca rekrutację: Michał Strojek 

tel 502632693
email: michal.strojek@novahaus.pl